Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của Tantdvnu (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Doãn Hiệu
* trong các tầng [[đất]] nông, khi loại bỏ lớp thực vật mà chúng có vai trò liên kết giữa lớp đất phủ và đá gốc
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}
{{Tham khảo}}2. [https://www.researchgate.net/publication/284086886_Flexible_and_Efficient_Wireless_Sensor_Networks_for_Detecting_Rainfall-Induced_Landslides?ev=srch_pub&_sg=PQyLhSKJ65IXHTq3apTLLW7fdZj_hDTmTG5hFf-z2WC7GKaqgGzKZyzQOgCAqry0.fz-UUgpTaENjhxgm4OAWgvSydXeMyNj9z Hệ cảnh báo trượt đất]{{Commonscat|Landslides}}
{{Commonscat|Landslides}}
 
{{sơ khai}}