Khác biệt giữa các bản “Tenzin Gyatso”

* Thich Nguyen Tang: ''Phật Giáo Khắp Thế Giới'', http://www.quangduc.com/quocte/01pgkhaptg3-datlailatma.html
 
== Ngữ lục ==
== Những Châm ngôn từ Đạt-lại Lạt-ma ==
* ''Nếu một khó khăn có thể sửa chữa được, nếu một tình huống mà bạn có thể làm cái gì đó cho nó, thì không cần thiết để lo lắng. (nhưng) Nếu nó không còn sửa chữa được, thì cũng không lợi chi trong việc lo lắng.''
* ''Theo quan điểm Phật giáo thì quan hệ giữa nam với nam, giữa nữ với nữ là những hành vi tình dục sai trái. Còn theo quan điểm của xã hội, quan hệ đồng giới mà có sự đồng tình của cả hai người thì có thể có lợi, mang đến niềm vui cho nhau, và vô hại.''
* ''Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản, tín ngưỡng của tôi là lòng tốt.''
* ''Không cần có các chùa chiền, không cần các triết lý cao siêu. Tim và óc của tôi là các chùa chiền; triết lý của tôi là lòng tốt.''
*
 
== Chú thích ==
3.333

lần sửa đổi