Khác biệt giữa các bản “Tenzin Gyatso”

:"Thế kỷ 20 đầy xung đột và chiến tranh. Từng bước, chúng ta bảo đảm thế kỷ tới sẽ có đặc tính bất bạo động và đối thoại, là điều kiện tiên quyết để cùng hiện hữu bên nhau trong hòa bình".
:"Xã hội nào cũng có những khác biệt và xung đột. Tuy vậy, chúng ta cần phát triển niềm tin tưởng rằng: đối thoại và tình bạn là một đường lối chính chắn để tránh bạo động. Trước thiên kỷ mới, điều mọi người cần thực hiện là tăng cường tinh thần trách nhiệm đối với quốc tế".
 
== Tổng hợp theo các tài liệu ==
* Mary Craig (1997): ''Kundun, A biography of the Family of the Dalai Lama'', Harper Collins Publishers, London.
* Roger Hicks & Ngakpa Chogyam (1984): ''Great Ocean, An Authories Biography of the Buddhist Monk Tenzin Gyatso His Holiness The 14th Dalai Lama'', Element Books, Great Britain.
* Tenzin Gyatso Dalai Lama (1998): ''Freedom in Exile'', Snow Lion Publications, New York.
* Thich Nguyen Tang: ''Phật Giáo Khắp Thế Giới'', http://www.quangduc.com/quocte/01pgkhaptg3-datlailatma.html
 
== Ngữ lục ==
3.333

lần sửa đổi