Khác biệt giữa các bản “Tenzin Gyatso”

Trước đó Sư phải học tất cả các môn học chính như Luận lý (''logic'') văn hóa và nghệ thuật Tây Tạng (''Culture & Tibetan Art''), [[Tiếng Phạn|Phạn ngữ]] (''sanskrit''), [[Y học]] (''medicine''), [[Triết học Phật giáo]] (''Buddhist philosophy''). Riêng môn [[Phật giáo|Phật học]] này là khó nhất, được chia ra làm năm phần là [[Bát-nhã-ba-la-mật-đa]] (sa. ''prajñāpāramitā''), Trung quán (sa. ''mādhyamika''), Giới luật (sa. ''vinaya''), [[A-tì-đạt-ma]] và Lượng học (sa. ''pramāṇa'') . Và các môn học phụ khác là: biện luận (''dialetics''), thi ca (''poetry''), [[âm nhạc]] (''music'') và [[kịch nghệ]] (''drama''), thiên văn (''astrology''), văn phạm (''metre and phrasing'').
 
== Vai trò và trách nhiệm lãnh đạo ==
Vào ngày 17 tháng 11 năm 1950, Đạt-lại Lạt-ma 14 đảm nhận trọng trách là người lãnh đạo thế quyền của người dân Tây Tạng (''head of the State and Government'') sau khi có khoảng 80.000 quân lính của [[Trung Quốc]] tấn công vào Tây Tạng.
 
3.333

lần sửa đổi