Khác biệt giữa các bản “Androglossini”

không có tóm lược sửa đổi
n (clean up using AWB)
{{italictitle}}
{{Taxobox
| name = Androglossini
'''Androglossini''' là một tông vẹt trong phân họ vẹt Tân thế giới [[Arinae]] có chứa tất cả 7 chi.
==Các loài==
Xếp theo tên quốc tế thông dụng (tiếng Anh) và tên khoa học:
* Chi ''[[Pyrilia]]'' (kể cả ''[[Pionopsitta]]'').
** ''[[Pyrilia vulturina]]''
** [[Vulturine parrot]], ''Pyrilia vulturina''
** ''[[Pyrilia aurantiocephala]]''
** [[Bald parrot]], ''Pyrilia aurantiocephala''
** ''[[Pyrilia haematotis]]''
** [[Brown-hooded parrot]], ''Pyrilia haematotis''
** ''[[Rose-facedPyrilia parrotpulchra]], ''Pyrilia pulchra''
** ''[[Pyrilia barrabandi]]''
** [[Orange-cheeked parrot]], ''Pyrilia barrabandi''
** ''[[Pyrilia pyrilia]]''
** [[Saffron-headed parrot]], ''Pyrilia pyrilia''
** ''[[CaicaPyrilia parrotcaica]], ''Pyrilia caica''
* Chi ''[[Pionopsitta]]''
** ''[[Pionopsitta pileata]]''
** [[Pileated parrot]], ''Pionopsitta pileata''
* Chi ''[[Graydidascalus]]''
** ''[[Graydidascalus brachyurus]]''
** [[Short-tailed parrot]], ''Graydidascalus brachyurus''
* Chi ''[[Salvatoria]]'' xem ''[[Alipiopsitta]]''
* Chi ''[[Alipiopsitta]]''
** ''[[Yellow-faced[[Alipiopsitta parrotxanthops]]'', trước ''Salvatoria xanthops''; cũ ''Amazona xanthops''
* Chi ''[[Pionus]]''
** ''[[Pionus menstruus]]''
** [[Blue-headed parrot]], ''Pionus menstruus''
** ''[[Red-billedPionus parrotsordidus]], ''Pionus sordidus''
** ''[[Pionus maximiliani]]''
** [[Scaly-headed parrot]], ''Pionus maximiliani''
** ''[[Pionus senilis]]''
** [[White-crowned parrot]], ''Pionus senilis''
** ''[[Pionus tumultuosus]]''
** [[Speckle-faced parrot]], ''Pionus tumultuosus''
** ''[[Pionus seniloides]]''
** [[White-capped parrot]], ''Pionus seniloides''
** ''[[Pionus chalcopterus]]''
** [[Bronze-winged parrot]], ''Pionus chalcopterus''
** ''[[DuskyPionus parrotfuscus]], ''Pionus fuscus''
* Chi ''[[Amazona]]''
** ''[[Amazona leucocephala]]''
** [[Cuban amazon]], ''Amazona leucocephala''
** ''[[Amazona collaria]]''
** [[Yellow-billed amazon]], ''Amazona collaria''
** ''[[Amazona ventralis]]''
** [[Hispaniolan amazon]], ''Amazona ventralis''
** ''[[Amazona albifrons]]''
** [[White-fronted amazon]], ''Amazona albifrons''
** ''[[Amazona xantholora]]''
** [[Yucatán amazon]], ''Amazona xantholora''
** ''[[Black-billedAmazona amazonagilis]], ''Amazona agilis''
** ''[[Amazona vittata]]''
** [[Puerto Rican amazon]], ''Amazona vittata''
** ''[[TucumánAmazona amazontucumana]], ''Amazona tucumana''
** ''[[Amazona pretrei]]''
** [[Red-spectacled amazon]], ''Amazona pretrei''
** ''[[Amazona viridigenalis]]''
** [[Red-crowned amazon]], ''Amazona viridigenalis''
** ''[[Amazona finschi]]''
** [[Lilac-crowned amazon]], ''Amazona finschi''
** ''[[Amazona autumnalis]]''
** [[Red-lored amazon]], ''Amazona autumnalis''
** ''[[DiademedAmazona amazondiadema]], ''Amazona diadema''
** ''[[Amazona dufresniana]]''
** [[Blue-cheeked amazon]], ''Amazona dufresniana''
** ''[[Amazona rhodocorytha]]''
** [[Red-browed amazon]], ''Amazona rhodocorytha''
** ''[[Amazona brasiliensis]]''
** [[Red-tailed amazon]], ''Amazona brasiliensis''
** ''[[FestiveAmazona amazonfestiva]], ''Amazona festiva''
** ''[[Amazona barbadensis]]''
** [[Yellow-shouldered amazon]], ''Amazona barbadensis''
** ''[[Amazona aestiva]]''
** [[Turquoise-fronted amazon]], ''Amazona aestiva''
** ''[[Amazona oratrix]]''
** [[Yellow-headed amazon]], ''Amazona oratrix''
** ''[[Amazona tresmariae]]''
** [[Tres Marías amazon]], ''Amazona tresmariae''
** ''[[Amazona auropalliata]]''
** [[Yellow-naped amazon]], ''Amazona auropalliata''
** ''[[Amazona ochrocephala]]''
** [[Yellow-crowned amazon]], ''Amazona ochrocephala''
** ''[[Amazona amazonica]]''
** [[Orange-winged amazon]], ''Amazona amazonica''
** ''[[Amazona mercenarius]]''
** [[Scaly-naped amazon]], ''Amazona mercenarius''
** ''[[Kawall'sAmazona amazonkawalli]], ''Amazona kawalli''
** ''[[MealyAmazona amazonfarinosa]], ''Amazona farinosa''
** ''[[Amazona vinacea]]''
** [[Vinaceous-breasted amazon]], ''Amazona vinacea''
** ''[[Amazona versicolor]]''
** [[Saint Lucia amazon]], ''Amazona versicolor''
** ''[[Amazona arausiaca]]''
** [[Red-necked amazon]], ''Amazona arausiaca''
** ''[[Amazona guildingii]]''
** [[Saint Vincent amazon]], ''Amazona guildingii''
** ''[[Amazona imperialis]]''
** [[Imperial amazon]], ''Amazona imperialis''
** ''[[MartiniqueAmazona amazonmartinica]], ''Amazona martinica'' ([[extinction|extinct]])
** ''[[GuadeloupeAmazona amazonviolacea]], ''Amazona violacea'' ([[extinction|extinct]])
* Chi ''[[Triclaria]]''
** ''[[Triclaria malachitacea]]''
** [[Blue-bellied parrot]], ''Triclaria malachitacea''
 
==Chú thích==
223.390

lần sửa đổi