Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Doraemon tại Việt Nam”

(→‎Các danh sách: gọn bớt)
|}
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="clear:none; font-size:100%; padding:0 auto; width:100%; margin:auto"
! colspan=4 | Danh sách diễn viên lồng tiếng, nhạc phim và các tập phim ngắn (HTV3)</font>
|-
|
{{col-begin}}
{{col-2}}
;Diễn viên lồng tiếng
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:left;"
|-
| Trần Hoàng Sơn (phần1) <br> Đặng Hoàng Khuyết (phần 2) <br>Kim Anh (phần 4-)
|}
{{col-2}}
|}
;Các phần phát sóng
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="clear:none; font-size:100%; padding:0 auto; width:100%; margin:auto"
! colspan="4" | Danh sách tập phim ngắn Doraemon (HTV3)
|-
|
Các tập phim được trình chiếu 5 phần, trong đó 4 phần đã trình chiếu hoàn tất với mỗi phần có 52 tập, 3 phần đầu 1 tập ở Việt Nam ứng với 2 tập ở Nhật Bản. Chi tiết về ngày phát sóng và nội dung các tập phim này, xem [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 1979: 1990–94)|danh sách tập phim ''Doraemon'' 1990–94]], [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 1979: 1995–99)|1995–99]], [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 1979: 2000–05)|2000–05]] và [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 2005)|2005–09]]. Một số tựa tập phim dưới đây có thể sẽ khác so với HTV3 do trước khi phát sóng các tập này HTV3 xử lý file sai sót hoặc lỗi kỹ thuật.
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|-
|17:30
|}
; Nhạc phim (HTV3)
{| class="wikitable;"
! colspan = 6 |Bài hát mở đầu
|-
 
!# !! Tên bài hát !! Lời Việt !! Thể hiện !! Tập bắt đầu !! Tập kết thúc
|-
| 1
| ''Doraemon'' (lời 1)
| Nhạc sĩ [[Phạm Tuyên]]
| Huyền Chi
| Tập 1
| Tập 184
|-
| 2
| ''Giấc mơ thần tiên''
| Thanh Hồng
| Huyền Chi
| Tập 185
| Tập 260
|-
! colspan = 6 |Bài hát kết thúc
|-
! # !! Tên bài hát !! Lời Việt !! Thể hiện !! Tập bắt đầu !! Tập kết thúc
|-
| 1
| ''Doraemon'' (lời 2)
| Nhạc sĩ Phạm Tuyên
| Huyền Chi
| Tập 1
| Tập 52
|-
|2
| ''Doraemon'' (lời 1)
| Nhạc sĩ Phạm Tuyên
| Huyền Chi
| Tập 53
| Tập 260
|}
{{col-2}}
{{col-end}}
;Các tập phim ngắn
Các tập phim được trình chiếu 5 phần, trong đó 4 phần đã trình chiếu hoàn tất với mỗi phần có 52 tập, 3 phần đầu 1 tập ở Việt Nam ứng với 2 tập ở Nhật Bản. Chi tiết về ngày phát sóng và nội dung các tập phim này, xem [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 1979: 1990–94)|danh sách tập phim ''Doraemon'' 1990–94]], [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 1979: 1995–99)|1995–99]], [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 1979: 2000–05)|2000–05]] và [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 2005)|2005–09]]. Một số tựa tập phim dưới đây có thể sẽ khác so với HTV3 do trước khi phát sóng các tập này HTV3 xử lý file sai sót hoặc lỗi kỹ thuật.
{{col-begin}}{{col-2}}
'''Phần 1'''<br>
{{col-end}}
Dấu *: chiếu cùng với ''[[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 1979: 1990–94)#Năm 1993|Doraemon và vở kịch nổi tiếng]]''.
|}
; Nhạc phim (HTV3)
{| class="wikitable;"
! colspan = 6 |Bài hát mở đầu
|-
 
!# !! Tên bài hát !! Lời Việt !! Thể hiện !! Tập bắt đầu !! Tập kết thúc
|-
| 1
| ''Doraemon'' (lời 1)
| Nhạc sĩ [[Phạm Tuyên]]
| Huyền Chi
| Tập 1
| Tập 184
|-
| 2
| ''Giấc mơ thần tiên''
| Thanh Hồng
| Huyền Chi
| Tập 185
| Tập 260
|-
! colspan = 6 |Bài hát kết thúc
|-
! # !! Tên bài hát !! Lời Việt !! Thể hiện !! Tập bắt đầu !! Tập kết thúc
|-
| 1
| ''Doraemon'' (lời 2)
| Nhạc sĩ Phạm Tuyên
| Huyền Chi
| Tập 1
| Tập 52
|-
|2
| ''Doraemon'' (lời 1)
| Nhạc sĩ Phạm Tuyên
| Huyền Chi
| Tập 53
| Tập 260
|}
 
Người dùng vô danh