Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox Liên minh châu Âu”

không có tóm lược sửa đổi
(Việt hóa hoàn toàn)
{{Infobox Geopolitical organization
|native_name=
|name={{Collapsible list|title=<center>Liên minh châu Âu<center>|<center>{{lang|bg|Европейски съюз}} {{bg icon}}<br>{{lang|hr|''Europska unija''}} {{hr icon}}<br>{{lang|cs|''Evropská unie''}} {{cs icon}}<br>{{lang|da|''Den Europæiske Union''}} {{da icon}}<br>{{lang|nl|''Europese Unie''}} {{nl icon}}<br>{{lang|et|''Euroopa Liit''}} {{et icon}}<br>{{lang|fi|''Euroopan unioni''}} {{fi icon}}<br>{{lang|fr|''Union européenne''}} {{fr icon}}<br>{{lang|de|''Europäische Union''}} {{de icon}}<br>{{lang|el|Ευρωπαϊκή Ένωση}} {{el icon}}<br>{{lang|hu|''Európai Unió''}} {{hu icon}}<br>{{lang|ga|''An tAontas Eorpach''}} {{ga icon}}<br>{{lang|it|''Unione Europea''}} {{it icon}}<br>{{lang|lv|''Eiropas Savienība''}} {{lv icon}}<br>{{lang|lt|''Europos Sąjunga''}} {{lt icon}}<br>{{lang|mt|''L-Unjoni Ewropea''}} {{mt icon}}<br>{{lang|pl|''Unia Europejska''}} {{pl icon}}<br>{{lang|pt|''União Europeia''}} {{pt icon}}<br>{{lang|ro|''Uniunea Europeană''}} {{ro icon}}<br>{{lang|sk|''Európska únia''}} {{sk icon}}<br>{{lang|sl|''Evropska unija''}} {{sl icon}}<br>{{lang|es|''Unión Europea''}} {{es icon}}<br>{{lang|sv|''Europeiska unionen''}} {{sv icon}}<br></center>}}
|linking_name=Liên minh châu Âu
|image_flag=Flag of Europe.svg
Người dùng vô danh