Khác biệt giữa các bản “Androglossini”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Xếp theo tên khoa học:
* Chi ''[[Pyrilia]]'' (kể cả ''[[Pionopsitta]]'').
** ''[[Pyrilia vulturina]]''
** ''[[Pyrilia aurantiocephala]]''
** ''[[Pyrilia barrabandi]]''
** ''[[Pyrilia vulturinacaica]]''
** ''[[Pyrilia haematotis]]''
** ''[[Pyrilia pulchra]]''
** ''[[Pyrilia barrabandi]]''
** ''[[Pyrilia pyrilia]]''
** ''[[Pyrilia caicavulturina]]''
* Chi ''[[Pionopsitta]]''
** ''[[Pionopsitta pileata]]''
** ''[[[[Alipiopsitta xanthops]]'', trước ''Salvatoria xanthops''; cũ ''Amazona xanthops''
* Chi ''[[Pionus]]''
** ''[[Pionus sordiduschalcopterus]]''
** ''[[Pionus maximilianifuscus]]''
** ''[[Pionus tumultuosusmaximiliani]]''
** ''[[Pionus menstruus]]''
** ''[[Pionus sordidus]]''
** ''[[Pionus maximiliani]]''
** ''[[Pionus senilis]]''
** ''[[Pionus tumultuosus]]''
** ''[[Pionus seniloides]]''
** ''[[Pionus chalcopterussordidus]]''
** ''[[Pionus fuscustumultuosus]]''
* Chi ''[[Amazona]]''
** ''[[Amazona leucocephalaaestiva]]''
** ''[[Amazona collaria]]''
** ''[[Amazona ventralis]]''
** ''[[Amazona albifrons]]''
** ''[[Amazona xantholora]]''
** ''[[Amazona agilis]]''
** ''[[Amazona vittataalbifrons]]''
** ''[[Amazona tucumanaamazonica]]''
** ''[[Amazona pretreiarausiaca]]''
** ''[[Amazona viridigenalisauropalliata]]''
** ''[[Amazona finschi]]''
** ''[[Amazona autumnalis]]''
** ''[[Amazona barbadensis]]''
** ''[[Amazona brasiliensis]]''
** ''[[Amazona collaria]]''
** ''[[Amazona diadema]]''
** ''[[Amazona dufresniana]]''
** ''[[Amazona rhodocorytha]]''
** ''[[Amazona brasiliensis]]''
** ''[[Amazona festiva]]''
** ''[[Amazona barbadensis]]''
** ''[[Amazona aestiva]]''
** ''[[Amazona oratrix]]''
** ''[[Amazona tresmariae]]''
** ''[[Amazona auropalliata]]''
** ''[[Amazona ochrocephala]]''
** ''[[Amazona amazonica]]''
** ''[[Amazona mercenarius]]''
** ''[[Amazona kawalli]]''
** ''[[Amazona farinosa]]''
** ''[[Amazona vinaceafestiva]]''
** ''[[Amazona versicolorfinschi]]''
** ''[[Amazona arausiaca]]''
** ''[[Amazona guildingii]]''
** ''[[Amazona imperialis]]''
** ''[[Amazona albifronskawalli]]''
** ''[[Amazona auropalliataleucocephala]]''
** ''[[Amazona martinica]]'' ([[extinction|extinct]])
** ''[[Amazona mercenarius]]''
** ''[[Amazona ochrocephala]]''
** ''[[Amazona finschioratrix]]''
** ''[[Amazona festivapretrei]]''
** ''[[Amazona rhodocorytha]]''
** ''[[Amazona tresmariae]]''
** ''[[Amazona amazonicatucumana]]''
** ''[[Amazona ventralis]]''
** ''[[Amazona kawalliversicolor]]''
** ''[[Amazona aestivavinacea]]''
** ''[[Amazona violacea]]'' ([[extinction|extinct]])
** ''[[Amazona arausiacaviridigenalis]]''
** ''[[Amazona oratrixvittata]]''
** ''[[Amazona xantholora]]''
* Chi ''[[Triclaria]]''
** ''[[Triclaria malachitacea]]''
223.390

lần sửa đổi