Khác biệt giữa các bản “Euro”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| style="text-align: right;" | 2014
|-
| {{flagicon|Lithuania}} [[Litas LithuaniaLitva]]
| style="text-align: center;" | <tt>LTL</tt>
| style="text-align: right;" | {{nts| 3.4528}}
Người dùng vô danh