Mrfly911

Gia nhập ngày 3 tháng 3 năm 2010
 
== Bạn có biết ==
* Cuộc khởi nghĩa của [[Bà Triệu]] bị tướng [[Đông Ngô]] là [[Lục Dận|'''Lục Dận''']] đánh dẹp năm [[248]]. Lục Dận là cháu họ của [[Lục Tốn]], một nhân vật nổi bật thời [[Tam Quốc]].
* Năm 263 một viên quan ở quận [[Giao Chỉ]] tên là [[Lữ Hưng|'''Lữ Hưng''']] giết chết thái thú Tôn Tư của Đông Ngô. Lữ Hưng mang quận Giao Chỉ về hàng [[Tào Ngụy]]. Về mặt địa lí, Giao Chỉ bị ngăn với Tào Ngụy bởi [[Thục Hán]] và Đông Ngô. Cuối năm 263, [[Chiến tranh Thục-Ngụy (263-264)|Tào Ngụy diệt Thục Hán]], Giao Chỉ nối liền với Tào Ngụy (sau đó đổi thành [[nhà Tấn]]). Đến năm 268, Giao Chỉ trở thành nơi tranh giành giữ hai nước Tấn và Đông Ngô, sử gọi là [[Chiến dịch Giao-Quảng|Giao Chỉ chi loạn]].
* Tháng 6 năm 545, [[Lương Vũ Đế]] sai tướng [[Trần Bá Tiên|'''Trần Bá Tiên''']] đi đánh dẹp [[Lý Nam Đế|Lý Bí]] và [[Triệu Việt Vương|Triệu Quang Phục]] nước Vạn Xuân. Năm 548, Trần Bá Tiên về nước cứu giá vua Lương. Năm 557, Bá Tiên phế [[nhà Lương]], tự lập [[Nhà Trần (Trung Quốc)|nhà Trần]], xưng là Trần Vũ Đế.
*'''[[Abe no Nakamaro]]''' [[Tiếng Nhật|(tiếng Nhật]]: あべ の なかまろ, 阿倍仲麻呂 (A Bội Trọng Ma Lữ), tên Hán là '''Triều Hành''' (朝衡), là một người Nhật Bản làm quan cho [[nhà Đường]]. Abe no Nakamaro từng giữ chức [[tiết độ sứ]] [[An Nam đô hộ phủ]] (hàm chánh tam phẩm) từ năm 761 tới năm 767.
*Năm 882, [[Thôi Trí Viễn]], một [[người Triều Tiên]] du học và làm cho nhà Đường, viết sách "[https://zh.wikisource.org/zh-hant/%E8%A3%9C%E5%AE%89%E5%8D%97%E9%8C%84%E7%95%B0%E5%9C%96%E8%A8%98 Bổ An Nam lục dị đồ ký]" (補安南錄異圖記), nói sơ lược về An Nam đô hộ phủ. Đây có lẽ là quyển sách cổ nhất mà người Triều Tiên viết về Việt Nam.
*Năm [[1183]], [[Lý Nghĩa Mẫn]] trở thành vị võ quan chuyên quyền thứ 4 trong thời đại [[Vũ Thần Chính Quyền]] ở [[Cao Ly]]. Lý Nghĩa Mẫn là cháu đời thứ 6 của [[Lý Dương Côn]], một hoàng tử [[nhà Lý]] Đại Việt sang Cao Ly tị nạn năm [[1127]].
*Năm [[1226]], [[Lý Long Tường]], một hoàng tử nhà Lý Đại Việt, dẫn gia đình sang Cao Ly tị nạn.
*Năm 1597, trong thời gian đi sứ nhà Minh, tập thơ dâng lên vua [[nhà Minh]] của sứ thần [[Đại Việt]] [[Phùng Khắc Khoan|'''Phùng Khắc Khoan''']] được sứ thần [[nhà Triều Tiên]] '''[[Lý Túy Quang]]''' viết lời tựa.