Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỷ lệ vàng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{hợp nhất|Tỷ lệ vàng trong hình học}}
Trong [[toán học]] và [[nghệ thuật]], hai đại lượng được gọi là có '''tỷ số vàng''' hay '''tỷ lệ vàng''' nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Tỷ lệ vàng thường được ký hiệu bằng ký tự <math>\varphi</math> (''phi'') trong [[bảng chữ cái Hy Lạp]] nhằm tưởng nhớ đến [[Phidias]], nhà điêu khắc đã xây dựng nên [[đền Parthenon]].