Khác biệt giữa các bản “Tháng bảy”

(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Nh4805289 (thảo luận). (TW))
 
* Thứ bảy đầu tháng là Ngày Quốc tế Hợp tác (''International Day of Cooperatives'')
* [[1 tháng 7]] là ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam
* [[4 tháng 7]] là Ngày lễ độc lập của [[Hoa Kỳ]]
* [[11 tháng 7]] là Ngày Dân số Thế giới (''World Population Day'')