Khác biệt giữa các bản “Độ Richter”

không có tóm lược sửa đổi
! Mô tả!! Độ Richter!! Tác hại!! Tần số xảy ra
|-
|| không đáng kể || nhỏ hơn 2,0 || động đất thật nhỏ, không cảm nhận được || khoảng 8.000 lần mỗi ngày (1 lần 10 giây)
|-bgcolor="#EFEFEF"
|| thật nhỏ || 2,0-2,9 || thường không cảm nhận nhưng đo được || khoảng 1.000 lần mỗi ngày (1 lần 1,2 phút)
|-
|| nhỏ || 3,0-3,9|| cảm nhận được nhưng ít khi gây thiệt hại|| khoảng 49.000 lần mỗi năm (160 lần mỗi ngày)
|-bgcolor="#EFEFEF"
|| nhẹ || 4,0-4,9 || rung chuyển đồ vật trong nhà. Thiệt hại khá nghiêm trọng. || khoảng 6.200 lần mỗi năm
4.380

lần sửa đổi