Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| goals = 44
| attendance = 584894
| top_scorer = {{nowrap|{{flagicon|BRA}} [[Luís Fabiano]] ({{nft|Brasil}}) <br /> (5 bàn)}}
| player = {{flagicon|BRA}} [[Kaká]] ({{nft|Brasil}})
| fair_play = {{fb|RSA}}
| goalkeeper = {{flagicon|USA}} [[Tim Howard]] ({{nft|Hoa Kỳ}})
| prevseason = {{flagicon|GER}} [[Cúp Liên đoàn các châu lục 2005|2005]]
| nextseason = {{flagicon|BRA}} [[Cúp Liên đoàn các châu lục 2013|2013]]
Người dùng vô danh