Khác biệt giữa các bản “Chia hết”

Added {{unreferenced}} tag to article (TW)
(Added {{unreferenced}} tag to article (TW))
{{unreferenced|date=tháng 7 2016}}
Trong [[lý thuyết số]], '''chia hết''' là một [[Quan hệ (toán học)|quan hệ hai ngôi]] trên tập các số nguyên. Quan hệ này cũng có thể mở rộng cho các phần tử trên một vành. Quan hệ chia hết gắn liền với nhiều khái niệm quan trọng trong [[lý thuyết số]] như [[số nguyên tố]], [[số nguyên tố|hợp số]], [[định lý cơ bản của số học]]...