Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

bản dịch tiếng Việt
(bản dịch tiếng Việt)
Ngoài ra còn có quyển 66: ''Tự lục'' (nay thất truyền).
 
== Bản dịch tiếng Việt ==
==Trích dẫn tiêu biểu==
* ''Tam quốc chí', Bùi Thông dịch, Phạm Thành Long hiệu đính, Nxb Văn học và Nhà sách Tri thức Trẻ, tháng 6/2016, 3 tập.
Bố cục:
** Tập 1 gồm Lời giới thiệu (của Phạm Thành Long), Niên biểu, Thống kê các sự kiện chính, Tựa (của Võ Hoàng Giang), ''Ngụy thư'' từ quyển 1 đến Quyển 13, 744 trang. Kèm một bản đồ 4 trận đánh lớn (Quan độ, Xích Bích, Hồ Đình (Hào Đình), Kỳ Sơn năm 228).
** Tập 2: ''Ngụy thư'' từ Quyển 14 đến Quyển 30, 728 trang.
** Tập 3: ''Thục thư'' và ''Ngô thư'', từ Quyển 31 đến Quyển 65, 920 trang.
 
==Trích dẫn tiêu biểu==
* '''''"Kê lặc"''''' (gân gà): Ngụy thư quyển 1, [[s:zh:三國志/卷01|Vũ Đế kỷ]], [[Bùi Tùng Chi]] dẫn sách [[Cửu châu Xuân Thu]] của [[Tư Mã Bưu]] viết:
''
7.808

lần sửa đổi