Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

(bản dịch tiếng Việt)
 
== Bản dịch tiếng Việt ==
* ''Tam quốc chí'', Bùi Thông dịch, Phạm Thành Long hiệu đính, Nxb Văn học và Nhà sách Tri thức Trẻ, tháng 6/2016, 3 tập.
Bố cục:
** Tập 1 gồm Lời giới thiệu (của Phạm Thành Long), Niên biểu, Thống kê các sự kiện chính, Tựa (của Võ Hoàng Giang), ''Ngụy thư'' từ quyển 1 đến Quyển 13, 744 trang. Kèm một bản đồ 4 trận đánh lớn (Quan độ, Xích Bích, Hồ Đình (Hào Đình), Kỳ Sơn năm 228).
7.808

lần sửa đổi