Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ramadan”

(→‎Ý nghĩa: Xóa 1 cụm từ chửi bậy)
Tháng Ramadan là một trong [[Hồi giáo#Năm cột trụ của Hồi giáo|năm tín điều bắt buộc]] của những người theo [[đạo Hồi]]. Đây là tín điều thứ tư, có nội dung là Phải thực hiện những quy định trong 30 ngày của tháng Ramadan.
 
==Thời điểm==
* Năm 2016: 6 tháng 6 – 5 tháng 7 (Umm al-Qura)
* Năm 2017: 27 tháng 5 – 24 tháng 6
* Năm 2018: 16 tháng 5 – 14 tháng 6
==Xem thêm==
* [[Năm Cột trụ của Hồi giáo]]