Khác biệt giữa các bản “Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
n (cần lý do để xóa thông tin có nguồn)
[[Tập tin:LogoFlag of the FourthStruggle InternationalGroup.svg|phải|nhỏ|BiểuHiệu tượngkỳ của phân bộ [[Đệ tứ Quốc tế]] tại [[Việt Nam]].]]
'''Đệ tứ Quốc tế''' hay '''Cộng sản Đệ tứ ''' là phong trào cộng sản theo [[chủ nghĩa Trotsky|đường lối Trotskyist]] (khuynh hướng "cách mạng thường trực" do [[Trotsky]] thành lập, để chống lại đường lối "cách mạng vô sản trong một quốc gia" của [[Stalin]]). Lãnh tụ Cộng sản Đệ Tứ Việt Nam là [[Tạ Thu Thâu]]. Trong lịch sử của [[chủ nghĩa cộng sản]] thế kỷ 20, Việt Nam thuộc số ít các nước là nơi mà chủ nghĩa Trotsky tạo được phong trào lớn mạnh. Các lãnh đạo và hầu hết thành viên của chủ nghĩa Trotsky tại Việt Nam đã bị [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] tiêu diệt từ tháng 10 năm 1945.<ref name="Alexander" >{{citation|first=Robert&nbsp;J.|last=Alexander|authorlink=Robert J. Alexander|title=[http://www.marxists.org/history/etol/writers/alex/works/in_trot/index.htm International Trotskyism 1929–1985: A documented analysis of the movement]|year=1991|publisher=Duke&nbsp;University Press|location=Box 90660, Durham, NC 27708|others=Transcribed by Johannes Schneider (February, 2001) with permission from Duke University Press|<!-- ref=harv -->|url=http://www.marxists.org/history/etol/writers/alex/works/in_trot/viet.htm|chapter=Vietnamese Trotskyism}}</ref><ref name="marr1"/>
__TOC__
Người dùng vô danh