Khác biệt giữa các bản “Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh”

n
{{Fs player|no=13| nat=VIE|pos=FW|name=[[Nguyễn Quang Hải]]}}
{{Fs player|no=14| nat=VIE|pos=MF|name=[[Nguyễn Hải Huy]]}}
{{Fs player|no=17| nat=VIE|pos=FW|name=[[Mạc Hồng Quân]]}}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=18| nat=VIE|pos=MF|name=Trương Văn Thái Quý}}
{{Fs player|no=19| nat=VIE|pos=DF|name=[[Nguyễn Huy Cường]]}}
{{Fs player|no=20| nat=VIE|pos=DF|name=[[Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1991)|Nguyễn Xuân Hùng]]}}