Khác biệt giữa các bản “Star World”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Logo kênh ==
 
<gallery>
Image:No Photo Available.svg|Logo STAR Plus châu Á từ năm 1991-1996
Image:No Photo Available.svg|Logo STAR World châu Á từ năm 1996-1999
Image:Star World 1999 2004.png|Logo STAR World châu Á từ năm 1999-2004.
Image:Star World 2004 2008.png|Logo STAR World châu Á từ năm 2004-2008.
Image:STAR World SE2008 Asia Logo2011.jpgpng|Logo STAR World châu Á từ năm 2008-20112010. (Hiện logo này vẫn đang được sử dụng trên kênh STAR World Ấn Độ)
Image:Star World HD India.png|Logo STAR World HD châu Á từ năm 2010-2011. (Hiện logo này vẫn đang được sử dụng trên kênh STAR World HD Ấn Độ).
Image:Star World 2010.png|Logo STAR World châu Á từ năm 2011-2013.
Người dùng vô danh