Khác biệt giữa các bản “Bình Tân (huyện)”

Ngày [[30 tháng 1|30 tháng 01]] năm [[2012]], xã Tân Quới được công nhận là đô thị loại 5 và sớm trở thành thị trấn Tân Quới của huyện Bình Tân.
 
Huyện Bình Tân đang hiện có 81 ấp. Trong huyện có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm các xã<ref name=MS/>: [[Mỹ Thuận, Bình Tân|Mỹ Thuận]], [[Nguyễn Văn Thảnh]], [[Tân An Thạnh]], [[Tân Bình, Bình Tân|Tân Bình]], [[Tân Hưng, Bình Tân|Tân Hưng]], [[Tân Lược]], [[Tân Quới, Bình Tân|Tân Quới]], [[Tân Thành, Bình Tân|Tân Thành]], [[Thành Lợi, Bình Tân|Thành Lợi]], [[Thành Đông, Bình Tân|Thành Đông]], [[Thành Trung, Bình Tân|Thành Trung]].
 
==Một vài hình ảnh==
<gallery>