Khác biệt giữa các bản “Nguyên Kính Vương hậu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| predecessor1 = [[Định An vương hậu]]
| successor1 = [[Chiêu Hiến vương hậu]]
| father= [[Mẫn TễTrương Được ]]
| mother= TốngLương phu nhân
| spouse= [[Triều Tiên Thái Tông]]
| thông tin con cái = ẩn
Người dùng vô danh