Khác biệt giữa các bản “Nguyên Kính Vương hậu”

n
Đã khóa “Nguyên Kính Vương hậu”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:49, ngày 15 tháng 7 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nh…
n (Đã lùi lại sửa đổi của 58.187.170.96 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
n (Đã khóa “Nguyên Kính Vương hậu”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:49, ngày 15 tháng 7 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nh…)