Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Sierra Leone”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| pattern_la2 =_shoulder_stripes_white_stripes_half|pattern_b2=_shoulder_stripes_white_stripes|pattern_ra2=_shoulder_stripes_white_stripes_half|pattern_sh2=_adidasonwhite|pattern_so2=_3_stripes_white
| leftarm2 = 0000FF|body2=0000FF|rightarm2=0000FF|shorts2=006000|socks2=006000|
First game ={{fb-rt|NGA}} 2–0 {{fb-rt|SLE}}<br />([[Lagos]], [[Nigeria]]; [[10 tháng 8]], [[1949]]) |
Largest win ={{fb-rt|SLE}} 5–1 {{fb-rt|NIG}}<br />([[Freetown]], [[Sierra Leone]]; [[7 tháng 3]], [[1976]])<br />{{fb-rt|SLE}} 5–1 {{fb-rt|NIG}}<br />([[Freetown]], [[Sierra Leone]]; [[3 tháng 6]], [[1995]])<br />{{fb-rt|SLE}} 4–0 {{fb-rt|STP}}<br />([[Freetown]], [[Sierra Leone]]; [[22 tháng 4]], [[2000]]) |
Largest loss ={{fb-rt|MLI}} 6–0 {{fb-rt|SLE}}<br />([[Bamako]], [[Mali]]; [[17 tháng 6]], [[2007]])|
World cup apps = |
World cup first = - |
272.402

lần sửa đổi