Khác biệt giữa các bản “Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp”

n
n
 
== Lịch sử hình thành ==
Ngày 01/3/2013, [[Hội Nông dân Việt Nam|Hội nông dân Việt Nam]], [[Bộ Nông nghiệp và phátPhát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôngthôn]], [[Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam]], [[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam]][[Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam]] ban hành văn bản liên tịch phối hợp hỗ trợ xây dựng liên kết “bốn nhà”: [[Nhà nước Việt Nam|nhà nước]], [[Nông dân|nhà nông]], [[nhà khoa học]][[Doanh nghiệp|nhà doanh nghiệp]] nhằm hỗ trợ nông dân liên kết với các nhà để sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa.
 
== Chú thích ==