Khác biệt giữa các bản “Liên kết bốn nhà”

n
 
== Lịch sử hình thành ==
Ngày 24/6/2002, [[Thủ tướng|Thủ tướng Chính phủ]] ban hành Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng nhằm mục tiêu tạo điều kiện tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân.
 
Ngày 01/3/2013, [[Hội Nông dân Việt Nam|Hội nông dân Việt Nam]], [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]], [[Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam]], [[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam]] và [[Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam]] ban hành văn bản liên tịch phối hợp hỗ trợ xây dựng liên kết “bốn nhà”: [[Nhà nước Việt Nam|nhà nước]], [[Nông dân|nhà nông]], [[nhà khoa học]] và [[Doanh nghiệp|nhà doanh nghiệp]] nhằm hỗ trợ nông dân liên kết với các nhà để sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa.