Khác biệt giữa các bản “Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp”

n
[[Tập tin:Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp.png|nhỏ|Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp ở Việt Nam]]
'''Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp''' là sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.<ref name=":0">{{Chú thích web|url=http://thuvienso.bvu.edu.vn/bitstream/TVDHBRVT/9825/1/000000CVv250S042007009.pdf|title=Liên kết "bốn nhà" - Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay|date=|accessdate=7 tháng 7 năm 2016|website=http://thuvienso.bvu.edu.vn|publisher=|author=Đinh Quang Hải}}</ref>
 
== Lịch sử hình thành ==
Ngày 24/6/2002, [[Thủ tướng|Thủ tướng Chính phủ]] ban hành Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng nhằm mục tiêu tạo điều kiện tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân<ref>{{Chú thích web|url=http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=22442|title=Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng|date=24 tháng 6 năm 2002|accessdate=9 tháng 7 năm 2016|website=http://www.moj.gov.vn|publisher=Thủ tướng Chính phủ}}</ref>.
 
Ngày 01/3/2013, [[Hội Nông dân Việt Nam|Hội nông dân Việt Nam]], [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]], [[Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam]], [[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam]] và [[Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam]] ban hành văn bản liên tịch phối hợp hỗ trợ xây dựng liên kết “bốn nhà”: [[Nhà nước Việt Nam|nhà nước]], [[Nông dân|nhà nông]], [[nhà khoa học]] và [[Doanh nghiệp|nhà doanh nghiệp]] nhằm hỗ trợ nông dân liên kết với các nhà để sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa<ref name=":0" />.
 
== Chú thích ==