Khác biệt giữa các bản “Cúp Vàng CONCACAF 2000”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
<!--Tứ kết -->
|19 tháng 2 - [[Miami]]|{{Fb|USA}}|2 (1)|'''{{Fb|COL}}'''|'''2''' '''(2)'''
|19 tháng 2 - [[Miami]]|{{Fb|HON}}|3|'''{{Fb|PER}}'''|'''5'''
|20 tháng 2 - [[San Diego]]|{{Fb|CRC}}|1|'''{{Fb|TRI}}'''|'''2'''
|20 tháng 2 - [[San Diego]]|{{Fb|MEX}}|1|'''{{Fb|CAN}}'''|'''2'''
<!--Bán kết -->
|23 tháng 2 - [[San Diego]]|'''{{Fb|COL}}'''|'''2'''|{{Fb|PER}}|1
|24 tháng 2 - [[Los Angeles]]|{{Fb|TRI}}|0|'''{{Fb|CAN}}'''|'''1'''
<!--Chung kết -->
|27 tháng 2 - [[Los Angeles]]|{{Fb|COL}}|0|'''{{Fb|CAN}}'''|'''2'''
}}
 
Người dùng vô danh