Khác biệt giữa các bản “Cúp Liên đoàn các châu lục 2001”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
===Bảng A===
{{Fb cl2 header navbar}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|FRA}}|w = 2|d = 10|l = 01|gf = 9|ga = 1|bc = #ccffcc}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|AUS}}|w = 2|d = 0|l = 1|gf = 3|ga = 1|bc = #ccffcc}}
{{Fb cl2 team |t = {{fb|KOR}}|w = 2|d = 0|l = 1|gf = 3|ga = 6|bc = }}
Người dùng vô danh