Khác biệt giữa các bản “Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp”

n
 
Ngày 01/3/2013, [[Hội Nông dân Việt Nam|Hội nông dân Việt Nam]], [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]], [[Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam]], [[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam]] và [[Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam]] ban hành văn bản liên tịch phối hợp hỗ trợ xây dựng liên kết “bốn nhà”: [[Nhà nước Việt Nam|nhà nước]], [[Nông dân|nhà nông]], [[nhà khoa học]] và [[Doanh nghiệp|nhà doanh nghiệp]] nhằm hỗ trợ nông dân liên kết với các nhà để sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa<ref name=":0" /><ref>{{Chú thích web|url=http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=10564&Page=3|title=Báo cáo số 578/BC-BNN-KTHT về việc 5 năm thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng|date=11 tháng 3 năm 2008|accessdate=9 tháng 7 năm 2016|website=http://www.mard.gov.vn|publisher=Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn|author=Cao Đức Phát}}</ref>.
 
== Vai trò của Nhà nước ==
Quản lý nhà nước
 
Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp liên kết sản xuất hàng hóa:
* Tổ chức lại sản xuất dựa trên nguyên tắc gắn chặt với thị trường, quy hoạch vùng sản xuất, cơ cấu sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực theo hướng phát huy vai trò, thế mạnh của từng từng địa phương; tổ chức liên kết nông dân sản xuất hàng hóa, tạo dựng liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi ngành hàng.
 
== Chú thích ==