Khác biệt giữa các bản “Liên kết bốn nhà”

n
Ngày 01/3/2013, [[Hội Nông dân Việt Nam|Hội nông dân Việt Nam]], [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]], [[Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam]], [[Ngân hàng Nhà nước Việt Nam]] và [[Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam]] ban hành văn bản liên tịch phối hợp hỗ trợ xây dựng liên kết “bốn nhà”: [[Nhà nước Việt Nam|nhà nước]], [[Nông dân|nhà nông]], [[nhà khoa học]] và [[Doanh nghiệp|nhà doanh nghiệp]] nhằm hỗ trợ nông dân liên kết với các nhà để sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa<ref name=":0" /><ref>{{Chú thích web|url=http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=10564&Page=3|title=Báo cáo số 578/BC-BNN-KTHT về việc 5 năm thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng|date=11 tháng 3 năm 2008|accessdate=9 tháng 7 năm 2016|website=http://www.mard.gov.vn|publisher=Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn|author=Cao Đức Phát}}</ref>.
 
== Vai trò của Nhàcác nướcbên trong liên kết "bốn nhà" ==
 
=== Nhà nước ===
Quản lý nhà nước
 
* Kết nối giữ nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà nông để sản xuất và tiêu thụ nông sản;
* Đảm bảo lợi ích hào hòa giữa các bên tham gia; đảm bảo việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng khi các bên đã ký kết.
 
=== Nhà Doanh nghiệp ===
Nhà Doanh nghiệp và nhà nông là hai tác nhân chính trong chuỗi ngành hàng nông sản; trực tiếp sản xuất và tiêu thụ nông sản.
 
== Chú thích ==