Khác biệt giữa các bản “Mệnh đề toán học”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Mệnh đề và câu==
'''Mệnh đề''' có thể là một1 câu nhưng không phải mọi câu đều là '''mệnh đề'''. Có thể chia các câu trong [[khoa học]] cũng như trong cuộc sống ra làm hai2 loại: loại thứ nhất gồm những câu phản ánh tính đúng hoặc sai một thực tế khách quan và loại thứ hai2 gồm những câu không phản ánh tính đúng hoặc sai một thực tế khách quan nào. Những câu thuộc loại thứ nhất là chính những ''mệnh đề''. Vì vậy có thể nói: "Mệnh đề là một câu ''khẳng định'' có tính chất hoặc đúng hoặc sai".
 
'''Ví dụ:'''
{|align="center"
|-
|1. "[[Paris]][[thủ đô]] của nước [[Pháp]]"  || ← là mệnh đề đúng.
|-
|2. "Nước [[Việt Nam]] nằm ở [[châu Âu]]"  || ← là mệnh đề sai.
|-
|3. "[[Tháng 12]] có 28 ngày"  || ← là mệnh đề sai.
|-
|4. "Một1 năm có 12 tháng và mỗi tuần có 7 ngày"  || ← là mệnh đề đúng.
|-
|5. "20 là số chẵn"  || ← là mệnh đề đúng.
|-
|9. Các câu sau:
:::"Cuốn [[sách]] này giá bao nhiêu [[tiền]]?"
:::"Bao giờ lớp mình đi tham quan [[Đền Hùng]]?"
:::"Ôi! [[ngôi nhà]] mới đẹp làm sao!"
:::"Tất cả hãy anh dũng tiến lên!"
đều không phải là mệnh đề.
|}
Nhận xét: nói chung, những câu nghi vấn, câu cảm thán, câu mệnh lệnh đều không phải là mệnh đề.
 
==Mệnh đề lôgic và mệnh đề mờ==
Nếu như trong Lôgic toán, một mệnh đề chỉ có thể nhận một trong hai giá trị chân lí 0 hoặc 1 thì trong [[Trí tuệ nhân tạo]] người ta dùng ''[[logic mờ|lôgic mờ]]'', mà ở đó giá trị chân lí của một mệnh đề là một số nằm giữa 0 và 1. Mệnh đề có giá trị chân lí 0 là sai, có giá trị chân lí 1 là đúng. Còn giá trị chân lí nằm giữa 0 và 1 chỉ ra mức độ thay đổi của chân lí.
Người dùng vô danh