Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Gia đình Hoàng gia Thụy Điển”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Công chúa Victoria của Thụy Điển|HRH Thái nữ]]<br>[[Hoàng thân Daniel, Công tước xứ Västergötland|HRH Hoàng thân Daniel]]
**[[Công chúa Estelle, Nữ Công tước xứ Östergötland|HRH Công chúa Estelle]]
**[[Hoàng tử Carl PhilipOscar, Công tước xứ VärmlandSkåne|HRH Hoàng tử Carl PhilipOscar]]
*[[Hoàng tử Carl Philip, Công tước xứ Värmland|HRH Hoàng tử Carl Philip]]<br>[[Công nương Sofia, Nữ Công tước xứ Värmland|HRH Công nương Sofia]]
**[[Hoàng tử Alexander, Công tước xứ Södermanland|HRH Hoàng tử Alexander]]
*[[Công chúa Madeleine, Nữ Công tước xứ Hälsingland và Gästrikland|HRH Công chúa Madeleine]]
**[[Công chúa Leonore, Nữ Công tước xứ Gotland|HRH Công chúa Leonore]]
**[[Hoàng tử Nicolas, Công tước xứ Ångermanland|HRH Hoàng tử Nicolas]]
----
[[Công chúa Birgitta của Thụy Điển|HRH Công chúa Birgitta của Hohenzollern]]
<center><div style="clear: both; width: 100%; padding: 0; text-align: left; border: none;" class="NavFrame">
<div style="background: #f0eeff; text-align: center; border: none" class="NavHead"><small>Gia đình hoàng gia mở rộng</small></div>
<div class="NavContent" style="display:none;">
[[Công chúa Margaretha, Bà Ambler]]
<br>
[[Công chúa Désirée, Nữ Nam tước Silfverschiöld]]<br>
[[Công chúa Christina, Bà Magnuson]]
----
[[Marianne Bernadotte|Marianne Bernadotte, Nữ Bá tước xứ Wisborg]]<br>
[[Bá tước Carl Johan Bernadotte của Wisborg#Hôn nhân và con cái|Gunnila Bernadotte, Nữ Bá tước xứ Wisborg]]<br>
|-
! style="text-align:center;"| {{tnavbar|Gia đình Hoàng gia Thụy Điển|mini=1}}