Khác biệt giữa các bản “Tề Hồ công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chồng =
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = Khương Hải (mất lúc 10 tuổi)
| con cái = không rõ tên, chủ mưu đảo chính [[Tề Lệ công]] năm 816 TCN thành công lại nhưng bị chết trong chiến loạn
| hoàng tộc = [[tề (nước)|nước Tề]]
| kiểu hoàng tộc = chư hầu
Năm [[863 TCN]], vua nhà Chu giết anh ông là Ai công và lập ông lên ngôi. Trong thời gian làm vua, Tề Hồ công đã thiên đô sang đất Bạc Cô.
 
Năm [[860 TCN]], người em cùng mẹ của Ai công là Khương Sơn mang quân đánh úp Hồ công. [[Sử Ký (định hướng)|Sử ký]] chỉ ghi ông bị mất ngôi vua, không ghi rõ kết cục của ông ra sao. Khương Sơn lên làm vua, tức là [[Tề Hiến công]].Ông có một người con là Khương Hải nhưng đến 10 tuổi thì mất .
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh