Khác biệt giữa các bản “Triều Tiên Thành Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Quế Thành quân]] [桂城君, ? -1504], mẹ là [[Thục nghi Hà thị]]. Lấy An Thành quận phu nhân Nguyên thị ở Nguyện Châu.
# [[An Dương quân]] [安陽君, 1480 - 1505], mẹ là [[Trịnh Kim Y|Quý nhân Trịnh thị]]. Lấy Miện Xuyên quận phu nhân Cụ thị ở Lăng Thành.
# [[Hoàn Nguyên quân]] [完原君, 1480 - 1509], mẹ là [[Thục nghi Hồng thị]]. Lấy Miện Xuyên quận phu nhân Thôi thị ở Toàn Châu và Tinh Thiện quận phu nhân Hứa thị ở Dương Xuyên.
# [[Cối Sơn quân]] [檜山君, 1481 - 1512], mẹ là Thục nghi Hồng thị. Lấy Ninh Nguyện quận phu nhân An thị ở Trúc Sơn.
# [[Phượng An quân]] [鳳安君, 1482 - 1505], mẹ là Quý nhân Trịnh thị. Lấy Nghi Xuân quận phu nhân Triệu thị ở Bình Nhưỡng.
# [[Chân Thành quân]] [甄城君, 1482 - 1507], mẹ là Thục nghi Hồng thị. Lấy Vĩnh Dương quận phu nhân Thân thị ở Bình Sơn.
# [[Triều Tiên Trung Tông]] Lý Dịch (李懌), mẹ là [[Trinh Hiển vương hậu]]. Đương thời có phong hiệu là '''Tấn Thành đại quân''' (晉城大君).
# Ích Dương quân (益陽君, 1488 - 1552), mẹ là Thục nghi Hồng thị. Lấy Thuận Xuyên quận phu nhân Trịnh thị ở Nghênh Nhật.
Người dùng vô danh