Khác biệt giữa các bản “Triều Tiên Thành Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Huệ Thục công chúa]] [惠淑翁主, 1478 - ?], mẹ là [[Thục nghi Hồng thị]]. Hạ giá lấy Cao Nguyên úy Thân Hàng.
# [[Huy Thục công chúa]] [徽淑翁主, ?-?], mẹ là [[Minh tần Kim thị]]. Hạ giá lấy Phong Nguyện úy Nhâm Sùng Tải.
# [[Cung Thận công chúa]] [恭愼翁主, ?-?], mẹ là [[QuýTrinh nhânHiển Nghiêmvương thịhậu]] . Hạ giá lấy Thanh Ninh úy Hàn Cảnh Sâm.
# [[Khánh Thuận công chúa]] [慶順翁主, 1482 -?], mẹ là [[Thục dung Thẩm thị]]. Nghi Thành úy Nam Trí Nguyên.
# [[Kính Thục công chúa]] [敬淑翁主, 1483 -?], mẹ là Minh tần Kim thị. Hạ giá lấy Li xuyên úy Mẫn Tử Phương.
Người dùng vô danh