Khác biệt giữa các bản “Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp”

n
=== Nhà Doanh nghiệp ===
Nhà Doanh nghiệp và nhà nông là hai tác nhân chính trong chuỗi ngành hàng nông sản; trực tiếp sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tùy từng điều kiện, nhà doanh nghiệp cung cấp giống, vật tư, kỹ thuật hỗ trợ nông dân sản xuất hàng hóa. Đồng thời, Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nồng dân (đây là vai trò chủ yếu).
 
== Nhà khoa học ==
Nghiên cứu: các giống vật nuôi, cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng, miền; quy trình kỹ thuật canh tác công nghệ cao, công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch; đưa máy móc, công cụ giải pháp sản xuất phù hợp với từng đối tượng, từng điều kiện sản xuất để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia, trong nước và khu vực.…
 
Huấn luyện đào tạo nhà nông tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.
 
== Chú thích ==