Khác biệt giữa các bản “Cao Thao Thao”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| mother = Tào phu nhân
| tên đầy đủ = Cao Thao Thao (高滔滔)
| con cái = [[Tống Thần Tông]] Triệu Húc<br/>Kì vương [[Triệu Hạo]]<br/>Gia vương [[Triệu Quân]]<br/>[[Ngụy Sở quốc đại trưởng công chúa]]<br/>[[Ngụy quốc đại trưởng công chúa]]<br/>[[Hàn quốc Ngụy quốc đại trưởng công chúa]]
| thông tin con cái = ẩn
| posthumous name = Tuyên Nhân Thánh Liệt hoàng hậu<br>宣仁聖烈皇后
Người dùng vô danh