Khác biệt giữa các bản “Chu Lệ vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| nhiếp chính = [[Chu Triệu cộng hòa]]
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Chu Tuyên vương]]</font>
| vợ = [[Thân Khương]]<br>[[Trương Bích ]]
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Chu Tuyên vương]] <br/> [[Trịnh Hoàn công]]
Người dùng vô danh