Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| đạo = [[Phong trào Giám Lý|Giám Lý]]
| chữ ký=Ulysses S. Grant memoirs signature.jpg
|allegiance= {{cờ|Mỹ}} [[Hợp chúng quốc Hoa Kỳ]]
}}
{{Infobox military person
|image=[[Tập tin:USGrant.gif]]
|nickname= Sam, Tướng "Đầu hàng vô điều kiện"
|allegiance= [[Hoa Kỳ]]<br>[[Liên bang miền Bắc Hoa Kỳ|Liên bang miền Bắc]]
|branch = [[Lục quân Liên bang miền Bắc]]<br>[[Lục quân Hoa Kỳ]]
|serviceyears = 1839–1854<br />1861–1869