Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tran Xuan Hoa”

::Cũng có thể dịch thành "Sáng tác" (en) ㅡ <span style="text-shadow:black 0.12em 0.12em 0.12em; class=texhtml"><font face="Segoe UI">[[User:ManlyBoys|<span style="color:#00FF00;">'''Manly'''</span>]][[User talk:ManlyBoys|<span style="color:#00FF00;">'''Boys'''</span>]]</font></span> 23:51, ngày 28 tháng 6 năm 2016 (UTC)
:::<span class="template-ping">@[[:Thành viên:ManlyBoys|ManlyBoys]]:</span> Yep. <code>:)</code> Mình cũng đang nghĩ đến cách dịch đúng cho trường này, vì mình đôi lúc vẫn bị đắn đo giữa ''ca sĩ'', ''nghệ sĩ'', ''nhạc sĩ'', rồi dạo này còn có cả ''[[người viết bài hát]]''. Và cũng đang nghĩ có lẽ "Sáng tác" là thích hợp hơn cả. [[Thành viên:Tran Xuan Hoa|Tran Xuan Hoa]] ([[Thảo luận Thành viên:Tran Xuan Hoa|thảo luận]]) 00:01, ngày 29 tháng 6 năm 2016 (UTC)
==Category:Witchcraft in television==
Dịch thành thế nào ổn nhỉ?
* Thể loại:Thuật phù thủy ở Truyền hình
* Thể loại:Thuật phù thủy trên truyền hình
* Thể loại:Ma thuật trên truyền hình
* Thể loại:Phép phù thủy trên truyền hình
* Khác ... xin cho ý kiến
 
Mẫu dịch tham khảo: Thuật phù thủy=Witchcraft;ở=in;Truyền hình=Category:Television;
 
Dịch thế nào là ok bạn nhỉ? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 07:46, ngày 14 tháng 7 năm 2016 (UTC)