Mrfly911

Gia nhập ngày 3 tháng 3 năm 2010
*Năm [[1183]], [[Lý Nghĩa Mẫn]] trở thành vị võ quan chuyên quyền thứ 4 trong thời đại [[Vũ Thần Chính Quyền]] ở [[Cao Ly]]. Lý Nghĩa Mẫn là cháu đời thứ 6 của [[Lý Dương Côn]], một hoàng tử [[nhà Lý]] Đại Việt sang Cao Ly tị nạn năm [[1127]].
*Năm [[1226]], [[Lý Long Tường]], một hoàng tử nhà Lý Đại Việt, dẫn gia đình sang Cao Ly tị nạn.
*Năm [[1369]]''', [[Dương Nhật Lễ|Trần Nhật Lễ]]''' là vị quốc vương đầu tiên cử sứ giả sang triều cống lúc [[nhà Minh]] mới thành lập?
*Năm [[1597]], trong thời gian đi sứ nhà Minh, tập thơ dâng lên vua [[nhà Minh]] của sứ thần [[Đại Việt]] [[Phùng Khắc Khoan|'''Phùng Khắc Khoan''']] được sứ thần [[nhà Triều Tiên]] '''[[Lý Túy Quang]]''' viết lời tựa.