Khác biệt giữa các bản “This Is How We Do”

không có tóm lược sửa đổi
| Border = yes
| Artist = [[Katy Perry]] <!--Do NOT add Riff Raff- he is only in the remix-->
| Album = [[Prism (album của Katy Perry)|Prism]]
| Released = ngày 11 tháng 8 năm 2014
| Recorded = 2013
Người dùng vô danh