Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lễ hội chọi trâu Hải Lựu”

Có lẽ nét văn hoá độc đáo của chọi trâu Hải Lựu là khác với lễ hội chọi trâu ở nơi khác các trâu thường do các cá nhân hoặc các xã trong một huyện mua về chăm sóc nuôi dưỡng nhưng ở Hải Lựu các "đấu sĩ trâu" được các tập thể cùng tham gia nuôi dưỡng, huấn luyện (mỗi tập thể thường là các xóm, làng hoặc họ tộc...) đã gắn bó lâu đời với nhau
 
Lễ hội này được mở hàng năm vào ngày 16 17 tháng giêng và ước tính lượng du khách trong hai ngày lễ hộị lên đến 7 vạn người, nhân dân trong vùng này vẫn còn lưu truyền câu ca:
:''Dù ai đi đâu, ở đâu''
:''Tháng giêng mười bảy chọi trâu thì về''
Người dùng vô danh