Khác biệt giữa các bản “Danh sách di sản thế giới tại Trung Quốc”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Kể từ khi [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] tham gia [[Di sản thế giới|Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới]] vào ngày 22 tháng 11 năm 1985 đến nay, [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc]] (UNESCO) đã phê chuẩn đưa 4749 di sản của Trung Quốc vào danh mục di[[Di sản thế giới]]. Trong số 4549 di sản thế giới tại Trung Quốc, có 12 di sản tự nhiên, 3133 di sản văn hóa, và 4 di sản hỗn hợp. Số di sản thế giới của Trung Quốc hiện chỉ đứng sau nước [[Ý]] (với 4850 di sản), và số di sản thế giới hỗn hợp nhiều nhất (cùng với nước [[Úc]]). Thủ đô [[Bắc Kinh]] có tới 6 diDi sản thế giới, là thành thị có số lượng di sản nhiều nhất thế giới.
 
Danh sách di sản dưới đây được sắp xếp theo thời điểm được liệt vào danh mục di sản thế giới. Trong danh sách, N thể hiện '''di sản tự nhiên''', C thể hiện '''di sản văn hóa''', còn NC thể hiện '''di sản hỗn hợp'''. Trong số các tỉnh, khu tự trị, trực hạt thị và khu hành chính đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các địa phương [[Hắc Long Giang]], [[Hải Nam]], [[Thượng Hải]] và [[Hồng Kông]] không có di sản thế giới nào, ([[địa khu Đài Loan]] cũng không có di sản thế giới nào).