Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
| Symbol = Cây [[đinh ba]], cá heo, ngựa và bò
| Consort = [[Amphitrite]]
| Parents = [[Cronus]] và [[Rhea (mythologythần thoại)|Rhea]]
| Siblings= [[Hades]], [[Demeter]], [[Hestia]], [[Hera]], [[Zeus]]
| Children= [[Theseus]], [[Triton (mythologythần thoại)|Triton]], [[Polyphemus]], [[Belus (Egyptian)|Belus]], [[Agenor]], [[Neleus]], [[Atlas (disambiguation)#Mythology|Atlas]]
| Mount =
| Roman_equivalent = [[Neptune (thần thoại)]]