Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khóa nòng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Khóa nòng đôi khi có thể mang trong mình các bộ phận và cơ cấu điểm hỏa cho súng.<ref>Principles of Artillery Weapons - Section III Breech Mechanism [https://books.google.com.vn/books?id=JQEYAAAAYAAJ&pg=SA4-PA8&lpg=SA4-PA8&dq=%22breechblock%22&source=bl&ots=rEu80a8dVn&sig=Dj2nn8bu6LQVhNypaTxolSPzpO0&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwj0l-TuoP3NAhUmTo8KHXxeAco4ChDoAQgeMAI#v=onepage&q=%22breechblock%22&f=false]</ref>
 
Đối với các súng cầm tay, tiếng Anh gọi khóa nòng của chúng là ''bolt''.<ref>http://www.merriam-webster.com/dictionary/bolt</ref>
 
Tiếng Pháp gọi khóa nòng là ''cullasse''<ref>http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culasse/21004</ref>, phiên âm sang tiếng Việt là quy-lát.
 
<!--
Người dùng vô danh