Mở trình đơn chính

Các thay đổi

File:Paolovi.jpg|[[Giáo hoàng Phaolô VI]]
File:Albino Luciani, 1969 (3).jpg|[[Giáo hoàng Gioan Phaolô I]]
File:John Paul Pope-john-paul-II Brazil 1997 3.jpg|[[Giáo hoàng Gioan Phaolô II]]
File:Benedykt XVI (2010-10-17) 4.jpg|[[Giáo hoàng Biển Đức XVI]]
File:Pope Francis in March 2013.jpg|[[Giáo hoàng Phanxicô]]
626

lần sửa đổi