Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Luật pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
[[Đặc biệt:Đóng góp/14.172.86.10|14.172.86.10]] ([[Thảo luận Thành viên:14.172.86.10|thảo luận]]) 02:58, ngày 17 tháng 7 năm 2016 (UTC)
 
Định nghĩa: Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.
 
Theo tôi định nghĩa này là sai lầm hoàn toàn, luật pháp thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, vậy thứ luật pháp là Fat xít, Pol Pot sử dụng cũng là Luật pháp ?
 
Luật pháp là thứ đứng tách bạch, độc lập với giai cấp cầm quyền. Ngay từ thời nguyên thủy đã có luật rồi, thứ luật được công nhận rộng rãi, mà không cần nhà nước, văn bản. Ví như các luật về lãnh thổ, quyền được giao phối, phân chia thức ăn.
 
Khi đông đúc, tiến bộ hơn, con người đã phải tổ chức xã hội tốt hơn, bằng cách lập ra Nhà nước, và trật tự luật pháp được ban hành bao gồm luật thành văn (lập pháp )và tòa án. Cái mà các bạn định nghĩa trên là Lập pháp chứ không phải là luật pháp.
 
[[Đặc biệt:Đóng góp/113.188.184.4|113.188.184.4]] ([[Thảo luận Thành viên:113.188.184.4|thảo luận]]) 14:02, ngày 20 tháng 7 năm 2016 (UTC)
 
 
[[Đặc biệt:Đóng góp/113.188.184.4|113.188.184.4]] ([[Thảo luận Thành viên:113.188.184.4|thảo luận]]) 14:02, ngày 20 tháng 7 năm 2016 (UTC)
Người dùng vô danh